Putperestlik

İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesnelere tapınma, tapıncakçılık, putperestlik. Bu kelime genellikle put perestlik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı putperestlik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

put perestlik(Yanlış kullanım)

putperestlik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İslam’da putperestliğe yer yoktur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kuyruksallayangiller Kuyruksallayan, incir kuşu vb. ötücü kuşları içine alan familya […]
  • Müstehcenlik Müstehcenlik, insanların ahlaka aykırı ve toplumsal adabın […]
  • Akraba Aşırmak işi anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Zihniyet Bir toplumdaki ya da topluluktaki bireylerde, görüş ve inanış […]
  • Manikürlü Manikür yapılmış anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bitlislilik Bitlisli olma durumudur. Özel isim olduğu için büyük harfle […]

Yorum yapın