Rağbet

Rağbet kelimesi addır. İstek, arzu, beğenme, ilgi anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle rabet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı rağbet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

rabet (Yanlış kullanım)

rağbet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Fakat memlekette böylelerine rağbet yok.” -H. R. Gürpınar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zehrolma Zehrolmak durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle zehirolma […]
  • Karnıkara Börülce anlamına gelir. Bu kelime genellikle karnı kara […]
  • Adımbaşı Birbirine yakın yerlerde, sık aralıklarla anlamına gelir. Bu […]
  • Geçmez Akçe -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]
  • Harap etmek Harap etmek, harap duruma getirmek anlamına gelir. Bu kelime […]
  • El yazması Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap […]

Yorum yapın