Rağmen

Rağmen kelimesi karşın anlamına gelir. Gerekli olan duruma ya da mantığın gerektirdiğine karşıt olarak demektir. İlgeç (edat) olarak kullanılır. Bu kelime genellikle ramen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı rağmen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ramen (Yanlış kullanım)

rağmen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bütün güçlüklerine rağmen işimi seviyorum”


Diğer Doğru Yazımlar

  • İstiğfar Tanrı’dan, suçlarının bağışlanmasını dileme, tövbe anlamına […]
  • Döner sermaye Kamu maliyesi alanında belirli ve sürekli bir amacı […]
  • Şu anda İçinde bulunulan zaman diliminde anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kuşak Yaklaşık olarak 25–30 yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler […]
  • Göz bebeği Çok önem ve değer verilen, korunan, sakınılan, çok sevilen […]
  • Gobal Toplam, toptan, topluca, bütünsel anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın