Rampa etmek

Taşıt bir yere, bir şeye veya bir başka taşıta yanaşmak. Birinin içki masasına çağrılmadığı hâlde oturmak. Rampa; yol, meydan veya bir düzlükte direkt olmayan kısımları ile, aralarındaki farklı yükseklikleri nedeniyle, yokuş şeklinde çıkış ve inişleri olmasıyla ifade edilen tabana hizalı yol olarak tanımlanır. Rampalar genellikle geçitlerin kolaylaştırılması için tasarlanır. Günümüzde rampalar, engelli insanların çeşitli kurum ve kuruluşlara, alışveriş merkezlerine, kamuya açık mekanlara ve diğer tüm kamu tesislerine erişimini kolaylaştırmak için kullanılır. Rampaların en temel özelliği, yokuşa göre daha hafif bir seyirde, yükseklik farkını ortadan kaldırmasıdır. İleri teknoloji ile donatılan yakın zamanda üretilen rampaları klasik rampalardan ayıran bazı özellikleri de bulunmaktadır. Bu özellikler arasında, her mekan için uygun olabilen, tekerlekli sandalyeye dost olacak şekilde tasarlanmış özel bir tasarım; tırmanışta kolaylık veya tekerlekli sandalye veya köşebentlerin zorlu bir yokuşa tırmanmasına imkan tanıyacak kadar düşük irtifalar; veya basamakların kaldırılmasıyla tüm merdiven hizasına ulaşımı kolaylaştıran mekanik rampalar gibi.

Bu kelime genellikle ranpa etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı rampa etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ranpa etmek (Yanlış kullanım)

rampa etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


“Bu arabalar her akşam Beyoğlu’nda Tokatlıyan’ın yaya kaldırımına rampa eder.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

Diğer Doğru Yazımlar

  • Postmodernizm Modernist arayışın canlılığını kaybetmesinden sonra XX. […]
  • Düzcelilik Düzceli olma durumu anlamına gelir. Özel isim olduğu için büyük […]
  • Yaradan’a kurban (olayım) Bir şeye hayran kalındığında söylenen bir söz anlamına gelir. […]
  • Edirnelilik Edirneli olma durumu anlamına gelir. Büyük harf ile ve ek […]
  • İltimas Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma, […]
  • Art niyet Düşüncenin arkasında bulunan başka sebep, asıl sebep anlamına […]

Yorum yapın