Rapor

Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, yazanak
anlamına gelir. Bu kelime genellikle röpor şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı rapor şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

röpor (Yanlış kullanım)

rapor ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Baştakilere, bir kere daha uyarmak için zehir zemberek bir rapor gönderdi.” – E. C. Güney


Diğer Doğru Yazımlar

  • Muhasara Kuşatma. Çevirme anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Geleyim mi? “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen […]
  • Birbiri Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu anlamına gelir. Bu […]
  • Babayani Gösterişi ve özentisi olmayan anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Minibüs On, on iki kişi alabilen küçük otobüs anlamına gelir. […]
  • Methetmek Övmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle met etmek şeklinde […]

Yorum yapın