Rast geldim

Hiç ummadığı, düşünmediği halde karşılaşmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle rastgeldim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı rast geldim  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

rastgeldim(Yanlış kullanım)

rast geldim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bab-ı ali yüksek kapısından duhul edip geçerken bir atlı süvariye tesadüfen rast geldim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yeter Sayı -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]
  • İnşallah Tanrı uygun görürse, Tanrı isterse”, dilerim ki anlamında bir […]
  • Anaerkil Anaerki temeline dayanan, maderşahi, matriarkal anlamına gelir. […]
  • Karbonado Kara elmas anlamına gelir. Bu kelime genellikle karbanado […]
  • Rağbet Rağbet kelimesi addır. İstek, arzu, beğenme, ilgi anlamına […]
  • Virgülüne Yazıda, tümcelerdeki söz öbeklerini, tümcecikleri, birbiri […]

Yorum yapın