Rastlantı

Rastlantı; belirli bir sebebe, isteğe ve kurala dayanmayan karşılaşma, tesadüf olarak tanımlanmaktadır. Farsçadan dilimize yerleşmiş olan bu kelimede, çoğu kez t harfi kullanılmadan raslantı şeklinde telaffuz edilir. Fakat bu yazım şekli yanlıştır.

Doğru yazımı:

raslantı (Yanlış kullanım)

rastlantı  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Seninle her gün aynı yerde ve aynı zamanda karşılaşmak ne büyük rastlantı.

Tüm bu olaylar büyük bir rastlantıdan ibaret.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ateş Balığı Sardalya balığının diğer adıdır. Bu kelime genellikle […]
  • Tıraş Sakal ve bıyık gibi yüzde oluşan tüyleri kesme, kazıma […]
  • 20’nci Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • İrsî Kalıtımsal anlamına gelir. Bu kelime genellikle irsî, ırsî, […]
  • İş yeri İş yapılan yer, ofis, dükkan anlamında kullanılan iş […]
  • Türkçe Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. […]

Yorum yapın