Reaktör

Reaktör, belirli bir sistem içerisindeki yerel ve uzaktan kontrollü reaksiyonu kontrol etmek veya düzenlemek için kullanılan bir cihazdır. Reaktörler, türleri ve uygulamaları ne olursa olsun, temel olarak kimyasal veya nükleer reaksiyonları kontrol etmek için çalışan mekanik sistemlerdir. Kullanılan reaktif maddeler ve ortamın seçimi, büyük ölçüde istenen sonuçların elde edilmesine bağlıdır. Reaktörler genellikle kontrol odasındaki bir yönetim sistemi tarafından otomatik olarak yönetilir.

Reaktörlerin farklı alanlarda kullanımı vardır. Kullanılan reaktif maddelerin ve operasyon koşullarının seçimi, istenen sonuçların elde edilmesine bağlıdır. Kimyasal reaktörler, çoğunlukla okullarda laboratuarlarında kullanılan kimyasal tepkimeleri gözlemlemek veya kontrol altına almak için kullanılır. Nükleer reaktörler ise nükleer füzyon veya nükleer füzyon reaksiyonlarını kontrol etmek veya düzenlemek için kullanılır.

Reaktörler, genellikle çeşitli kontrolörler veya sensörler tarafından denetlenir. Reaktif maddelerin ve ortamın seçimi, istenen sonuçların elde edilmesine bağlıdır. Reaktör sistemleri aynı zamanda sağlamlık ve emniyet açısından çeşitli kontrolörler ve sensörler tarafından güvenilir bir şekilde denetlenir.

Bu kelime genellikle reğaktör, reaktor şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı reaktör şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:


reğaktör (Yanlış kullanım)

reaktor (Yanlış kullanım)

reaktör ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Atom reaktörü.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Kuşpalazı Çoğunlukla çocuklarda görülen, burun, boğaz, yutak çeperine […]
  • Zıddı Zıt, çelişik karşıt anlamına gelen sıfattır. Bir nesnenin […]
  • Grizumetre Grizuölçer anlamına gelir. Bu kelime genellikle grizu metre, […]
  • Kuşkanadı Göz akı zarının göz bebeğine doğru bir ok ucu biçiminde […]
  • Cerh etmek Cerh kelimesi yaralamak anlamına gelir. Bir hukuk terimi olarak […]
  • Olagelen Olagelen kelimesi olagelmekte olan, sık sık olan, alışılmış, […]

Yorum yapın