Realist olmak

Gerçekçi olmak demektir. Realizm, sanat ve edebiyatta gerçekleri, içte ve dışta olmak üzere doğrudan ve doğaçlama olarak açıklamak için kullanılan bir akım olarak bilinir. Realizm, sanatın bireyi ve yaşamının kendisi üzerinde durmak için gerçeğe uygun bir yaklaşımı esas alır. Realizm, konuların dış görünümlerine odaklanmak için içerik ve anlam değerlerini göz ardı etmekle de bilinir. Realizmin temel özelliği, gerçeğin dış görünümlerine olan özveriyi içermektedir. Realizm yalnızca resim ve fotoğrafçılıkta değil aynı zamanda tiyatro, edebiyat, müzik ve diğer alanlarda kullanılmaktadır. Realist olmak, anlayış ve hareket özgürlüğünün öznel olduğu ve duyguların merkezi durumuna yardımcı olmak için gözlemci bir yaklaşımı özümsemeyi gerektirir. Realizm, sanatın bir mecaz olarak kullanılan kurallara tabi olmadan günlük hayatı aktarımını sağlamak için kullanılan bir tekniktir. Sanatçı, gerçekçi olmak için çoğu zaman gerçekleri içerik olarak yansıtacak veya çevresini yakından gözlemleyerek resimlerini oluşturacaktır. Gerçek olmak, sanatçının kendi anlayışı ile birleşmesini gerektirir. Sanatçı tarafından üretilen her çalışma, farklı bakış açıları ile gözlemlenebilir ve yorumlanabilir. Bu nedenle, realist sanatçılar, gözlemlerini ve düşüncelerini söyleme yoluyla kendi kişisel tarzlarını sergileme fırsatına sahip olurlar.

Bu kelime genellikle reğalist olmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı realist olmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:


reğalist olmak (Yanlış kullanım)

realist olmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Her türlüsünde de faydalarını ve mahzurlarını görecek kadar realist olalım.” – Peyami Safa

Diğer Doğru Yazımlar

  • İçinde Süresince, zarfında, ortamında, ile dolu bir biçimde anlamına […]
  • Hatırşinaslık Hatırşinas olma durumunu anlatır. Bu kelime genellikle hatır […]
  • Marul Bileşikgillerden, kuzey yarım kürede yetiştirilen, genellikle […]
  • Iğdırlılık Iğdırlı olma durumu anlamına gelir. Özel isim olduğu için büyük […]
  • Sağ olsun Biri için sitem yollu bir şey söyleneceği zaman söyleyenin iyi […]
  • Yenilemek Eskisinin yerine yenisini koymak, yeni duruma getirmek anlamına […]

Yorum yapın