Reddetmek

Verilen veya yapılması istenen bir şeyi kabul etmemek, geri çevirmek; reddeylemek.  Aileden olan birini aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak; reddeylemek. Yalanlamak, çürütmek. Kökü farsçadan olan “reddetmek” kelimesi, birtakım yükümlülükleri yerine getirmekten olanaklı olmayan durumlar meydana geldiğinde, bir teklifi, istek veya öneriyi reddetme anlamında kullanılır. Reddetmek, bir olaydan ya da sözcükten kaçınmak ya da reddetmek olarak iki anlamda da kullanılabilir. Sözcüğün çoğulu olan reddetmeler, genellikle teklifleri ve istekleri reddetmek amacıyla kullanılır. Reddetmek, birini ya da bir şeyi geri çevirme ya da geri çevirmek anlamına da gelir. Örneğin, arkadaşınız size para veren bir arkadaşınızı geri çevirmenizi isteyebilir. Bu durumda onu reddetmek anlamına gelecektir. Reddetmek aynı zamanda bir talep ya da isteği kesin olarak reddetmek anlamına da gelir. Örneğin, arkadaşınız size kendisini evine davet etmeyi teklif edebilir. Bu durumda, onu reddetmek, onun isteğini kabul etmemeniz anlamına gelir. Reddetmek son olarak, kendinizi veya başkalarını çevreleyen durumların değişmesine izin vermeyerek, olayları önlemek anlamına da gelir. Örneğin, bir arkadaşınızın kendisini sağlıksız bir yaşam tarzına atmasına izin vermemek için onu reddetmek anlamına gelebilir.

Koruma aracı anlamına gelir. Bu kelime genellikle reddetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı reddetmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

reddetmek (Yanlış kullanım)

reddetmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


“Kendisine evlenme teklif ettim, reddetti.” – Sait Faik Abasıyanık

“Evlatlıktan reddettim, evime koymayacağım.” – Halide Edip Adıvar

“Büyük bir nefretle bu adi yalanı reddederim.” – Asaf Halet Çelebi

Diğer Doğru Yazımlar

  • Debdebeli Görkemli anlamına gelir. Bu kelime genellikle deb […]
  • Hümanistleşmek İnsancıl davranışlar ve düşünceler içinde olmaya denir. Bu […]
  • Maktu Kesin olarak değeri biçilmiş anlamına gelen maktu kelimesi ölçü […]
  • Ahraz Dilsiz (kimse). Sağır ve dilsiz (kimse) anlamına gelir. Bu […]
  • Yazım Kuralları Bir dilin sözcüklerinin yazma biçimini belirleyen dilbilgisi […]
  • Akaryakıt Gazyağı, mazot, benzin gibi sıvı yakacak anlamlarına gelir. […]

Yorum yapın