Redoks

Bir atom veya molekülden ötekine bir veya daha çok elektronun geçişi olayı. Redoks, kısaltılmış formu ile oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlarının tam bir şekilde açıklanması için kullanılan bir kelimedir. Redoks oksidasyonunu ve redüksiyonu, bir atomun elektron kaybetmesi veya kazanması olarak tanımlayan bir kimyasal reaksiyon söz konusudur. Başlangıçta redoks, bir atomun oksitlenmesi veya indirgenmesi olarak anlaşıldı, ancak daha sonra oksidasyon-redüksiyon reaksiyonları arasındaki bağımlılık saptandı ve sözcük oksidasyon-redüksiyon olarak yeniden tanımlandı. Redoks reaksiyonu, iki farklı elementin bir araya gelmesi ve bir değişimin olması sonucu gerçekleştiği için kimyasal bir reaksiyondur.  Böylece, oksidasyon-redüksiyon reaksiyonları her iki özelliğin aynı anda özellik taşımasın sağlayan fiziksel ve kimyasal reaksiyonlardır.

Bu kelime genellikle redox şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı redoks şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

redox (Yanlış kullanım)

redoks ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Bir atomdan diğerine akan elektronlar redoks reaksiyonunu ortaya çıkarır ve kimyasal bağların kurulmasına veya kopmasına neden olur.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Makroekonomik Makroekonomi ile ilgili olan anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kağnı arabası Kağnı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kaanı […]
  • Faredişi Bir iğne veya boncuk oyası türüdür. Bitişik yazılmalıdır. Bu […]
  • Kovmak Kovalamak, sert veya küçük düşürücü sözlerle gitmesini […]
  • Kral Bir ülkenin devlet başkanlığını kalıtım ya da kimi zaman […]
  • Profilci  Profil demir yapan veya satan kimse. Katillerin kişiliklerini […]

Yorum yapın