Ren Nehri

Özel bir yeri anlatırken büyük harfler kullanılır. Ren Nehri dünyada bulunan özel bir yerin ismidir. Bu yüzden büyük harflerle yazılmalıdır. Bu kelime genellikle ren nehri şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Ren Nehri şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ren nehri (Yanlış kullanım)

Ren Nehri ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ren Nehri, İsviçre Alplerinde doğup, Kuzey Denizi’ne dökülen 1230 km uzunluğuyla Batı Avrupa’nın en önemli nehirlerinden biridir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Vakayiname Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik […]
  • Elektronik Elektron temeline dayanan, elektronla ilgili anlamına gelir. […]
  • Şefkat Sevecenlik, sevecen olma durumudur. Arapçadan dilimize geçen […]
  • Karagözlük etmek Güldürüp eğlendirecek davranışlarda bulunmak anlamına gelir. Bu […]
  • Omzuna Boynun iki yanında uzanan, kolların gövdeye bağlandığı yerin […]
  • Batı Bloku Batı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin İkinci Dünya […]

Yorum yapın