Resmigeçit

Geçit töreni anlamına gelir. Bu kelime genellikle resmi geçit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı resmigeçit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

resmi geçit (Yanlış kullanım)

resmi geçid (Yanlış kullanım)

resmigeçit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Eğri kılıcının kabzasına dayanmış, süvarilerin resmigeçidine bakıyor.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kılavuz Günlük hayatta çok sık kullanılmadığı için […]
  • Başlamak Bir işe, bir eyleme, bir devinime girişmek, ilk adımları […]
  • Gazete Gazete, genelde günlük çıkan ama haftalık ve aylık çıktığı da […]
  • Birebir Tıpkı, birbirinin aynı, tıpatıp benzer anlamını […]
  • Adamakıllı Gerekli olandan çok, oldukça çok, oldukça, iyice anlamında […]
  • Çakır Pençe Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]

Yorum yapın