Rönesans

Rönesans çağı, Avrupa’da 14-16. yüzyılları kapsayan bir zamandır. Bu çağ, İtalya’dan Doğu Avrupa’ya kadar uzanan coğrafyada şekillenen kültürel, sanatsal, entelektüel, ekonomik ve siyasal değişimlerin izlerini taşır. Rönesans, özellikle Anadolu ve İtalya’daki İslam kültürünün de etkisiyle ortaya çıkan bir yenilikçi düşünceyi temsil eder. Bu akım, antiik Yunan ve Roma kültürünün geleneksel değerlerini yeniden canlandırmayı amaçlıyordu. Rönesans, antik çağın düşünce sistemlerini modern bir şekilde yeniden kurgulamayı içeriyordu.

Rönesans, Türkiye’de de etkisini gösterdi. Bizans’dan İslam kültürüne geçiş sürecinde özellikle Anadolu’da, İtalya’daki rönesans çağının birçok unsuru yeniden canlandırıldı. Çok dilli ve çok kültürlü bir toplum olan Türkiye’de, bu geçiş sürecinde, günümüzde de gözlemlenen “Birleşik Medeniyet” kavramı şekillendi. Rönesans’ın etkisiyle görsel sanatlar, tiyatro, müzik ve edebiyat alanında özgün ürünler ortaya çıktı. Toplumsal ve entelektüel alanlarda özgür düşünceler gelişti.

Rönesans çağı, insanlık için çok değerli değişimlerin yaşandığı önemli bir dönemdi. Kültürel değerlerin yeniden canlanması, özgür düşüncenin önünün açılması, kadınların eşit haklara sahip olmalarının önünün açılması, yeni teknolojilerin ortaya çıkışı, sanat, felsefe gibi alanlardaki gelişmeler, Rönesans çağının bize armağan ettiği değerlerdir.

Koruma aracı anlamına gelir. Bu kelime genellikle rönesans, rönösans şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Rönesans şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:


rönesans (Yanlış kullanım)

rönösans (Yanlış kullanım)

Rönesans ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Rönesans dönemi insanlık için çok değerli değişimlerin yaşandığı önemli bir dönemdi.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Açış konuşması Bir töreni, bir toplantıyı başlatmak için yapılan konuşma […]
  • Azerbaycanlı Azerbaycan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse […]
  • Gayritabiilik Gayritabii olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bir Aralık Bir ara anlamına gelir. Bu kelime genellikle bi aralık, […]
  • Hâkimlik Yargıçlık ve baskınlık anlamlarına gelir. Şapka işaretinin […]
  • El kitabı Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, […]

Yorum yapın