Röportajcılık

Röportajcının işi. Röportajcılık, haber ve gazetecilikte yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Röportajcılık, belirli bir konu, kavram ya da kişiyi detaylı bir biçimde incelemek ve gazetecinin, yazarın veya belgeselcilerin önceden belirlenmiş bir konuya odaklanmak üzere özel olarak konuşmacılarının sözlerini kaydetmeleri anlamına gelir. Röportajlarınız, canlı veya kaydedilmiş bir format olabilir ve dijital medyayı da kapsayabilir. Röportajlar, mülakat, panel ve gruplar gibi farklı formatlarda yayınlanabilir. Röportajcılık aynı zamanda müşteri görüşmelerinin veya çalışma arkadaşlarının arasındaki doğrudan çatışmanın çözümü için de uzlaşı aramak ve meseleleri ortaya çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu kelime genellikle röpörtajcılık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı röportajcılık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

röpörtajcılık (Yanlış kullanım)

eskort ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mezun olduktan sonra bir süre röportajcılık yaptı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Goygoyculuk Goygoycunun yaptığı iş anlamına gelir. Goygoycu olma durumudur. […]
  • Kafdağı Genellikle masallarda yer alan, dünyayı çevrelediğine inanılan […]
  • Dağbaşı Yasaların veya toplum kurallarının uygulanamadığı yer anlamına […]
  • Akrofobi Yükseklik korkusu anlamına gelir. Bu kelime genellikle akro […]
  • Astronomik Gök bilimsel anlamına gelen bu kelime mecazi olarak aşırı, çok […]
  • Faşistleştirmek Faşistleşmesini sağlamak anlamına gelen kelimedir. Bu kelime […]

Yorum yapın