Rötuş etmek (veya yapmak)

Dilimizde bazı harflerin aynı kelimede olması halkımızın zor okumasına neden olur. Okuduğu gibi de yazmayı tercih ederler. Bu yüzden kusurları gidermek amacıyla düzeltmek, değiştirmek onlamına gelen rötuş etmek (veya yapmak) kelimesi sıkça yanlış yazılmaktadır. Bu kelime genellikle rötüş etmek (veya yapmak), rotuş etmek (veya yapmak), rötuşetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı rötuş etmek (veya yapmak) şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

rötüş etmek (veya yapmak) (Yanlış kullanım)

rotuş etmek (veya yapmak) (Yanlış kullanım)

rötuşetmek (Yanlış kullanım)

rötuş etmek (veya yapmak)✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Artık hepsi her yeni yazacaklarını ana ilkeye göre ayarlıyor, eski yazdıklarını da buna göre rötuş ediyorlardı.” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • Cephane Ateşli silahlarda kullanılmak için hazırlanan her türlü […]
  • Hiç değil Asla, kesinlikle anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ankara ili Ayrı yazılır ve tırnakla ayrılmaz. Bu kelime genellikle Ankara […]
  • Cicianne Bazı çocukların, büyükannelerine veya o yaştaki kadın […]
  • Kelebek Pulkanatlılardan, yaklaşık yüz yetmiş bin türü bulunan, gövdesi […]
  • Kuvöz Kuvöz, genellikle zamanından önce doğmuş yani gelişim süresini […]

Yorum yapın