Safha

Evre, faz anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle safa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı safha şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

safa (Yanlış kullanım)

safha ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gündelik hayatın türlü safhalarına ait muhavereler ihtiva eden bu gibi eserler Türkçe için de öteden beri yazılagelmiştir.” – Fahir İz


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bulayım Bulayım kelimesi var olduğu bilinmeyen ya da bilindiği halde […]
  • Düşmancasına "-casına/-cesine" kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe […]
  • Gidişgeliş Trafik, ulaşım yollarının yayalarca ve her türlü taşıtlarca […]
  • Yılankavi Dolambaçlı, dolanarak giden anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Lakırtı Söz, laf. Boş söz, dedikodu, laf anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kimi zaman Arasıra anlamına gelir. Bu kelime genellikle kimizaman şeklinde […]

Yorum yapın