Sağduyu

Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim, doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü anlamına gelir. Bu kelime genellikle sağ duyu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sağduyu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sağ duyu (Yanlış kullanım)

sağduyu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu halk çocuğunun sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır.” – F. R. Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Türkçeci Türkçeci (belirtme hâli Türkçeciyi, çoğulu Türkçeciler), […]
  • Kulak asmak Önem vermek, dinlemek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Alçak gönüllü Kendi değerini olduğundan az gösteren, öyle olmadıkları halde […]
  • Hareket Bir cismin durumunu ve yerini değiştirmesi, vücudu oynatma, […]
  • Tarla Faresi Sıçangillerden, 10 santimetre uzunluğunda, toprağı oyup yuva […]
  • Bir hücreli Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]

Yorum yapın