Sağlık sıhhat

Gizlice yapılan işleri anlatmak için kullanılan bir ikilemedir. Ayrı yazılması gereken bu ikileme bazen bitişik yazılabilmektedir. Bu kelime genellikle sağlıksıhhat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sağlık sıhhat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sağlıksıhhat (Yanlış kullanım)

sağlık sıhhat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Allah sağlık sıhhat versin diye dua ettim. Bu dönemde en çok sağlık lazım bize.


Diğer Doğru Yazımlar

  • CİMER’e Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezinin kısaltması olan bu kelime […]
  • Doludizgin (at arabası ve atlı için) atı, dizginini gevşetip son hızla […]
  • Zebercet Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum […]
  • İç tüzük Bir meclisin, kurumun, kuruluşun vb. iç işleyişini düzenleyen […]
  • Üsteğmen Üsteğmen, orduda rütbesi teğmenle yüzbaşı arasında olan […]
  • Nihai İşi sona erdiren, işi kesen, son, sonuncu anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın