Şaheser

Kendi türünde mükemmel olan, üstün ve kalıcı nitelikte eser, başyapıt, başeser anlamına gelir. Bu kelime genellikle şah eser şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şaheser şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şah eser (Yanlış kullanım)

şaheser ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Herkes, mektep müdürü dâhil, bu resmin bir şaheser olduğuna kaniydi.” – S. F. Abasıyanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • Albeni Çekicilik anlamına gelir. Bu kelime genellikle al […]
  • Mevlit Hazreti Muhammet’in doğumunu, yaşamını anlatan, en ünlüsü […]
  • Teke tek İki kişi karşılıklı olarak, başka hiç kimse karışmadan anlamına […]
  • Virüs Tıpta hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için […]
  • Sağmal İnek Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Binkat Pek çok, kıyaslanmayacak ölçüde anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın