Salamanje

Yemek odası anlamına gelir. Bu kelime genellikle salomanje, salomance şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı salamanje şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

salomanje (Yanlış kullanım)

salomance (Yanlış kullanım)

salamanje ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Akşam yemeklerini mutlaka salamanjede yerlerdi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zaaf Düşkünlük, irade zayıflığı, eksiklik, yetersizlik anlamına […]
  • Hiciv Yergi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hicv şeklinde yanlış […]
  • Ivır zıvır Ivır zıvır kelimesi ikileme, ad ve sıfattır. İşe yaramaz, […]
  • Kapkara Kömür gibi kara, çok kara anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Birçok şey Sayısı belirsiz olmakla birlikte oldukça çok, bir hayli […]
  • Kaybolmak Kaybolmak kelimesi yitmek anlamına gelir. Özgün biçimleri tek […]

Yorum yapın