Salatüselam

Hz. Peygambere ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan dua anlamına gelir. Bu kelime genellikle salatü selam, selatuselam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı salatüselam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

salatü selam (Yanlış kullanım)

selatuselam (Yanlış kullanım)

salatüselam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Allah’ın salatüselamı onun üzerine olsun.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Aslanağzı Aslanağzı kelimesi bileşik & addır. Bitki bilim terimi […]
  • Onar onar Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer […]
  • Hakikat Gerçek, gerçeklik, gerçekten anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Tavşan Tavşangillerden, yaklaşık 70 cm. uzunluğunda, kısa kuyruklu, […]
  • Kaparo Bir sözleşmenin yapılışı sırasında, bağlanmayı güvenceye almak […]
  • Partisyon Bir orkestra eserinde bölümlerin bütününü içine alan nota […]

Yorum yapın