Sandviççi

Sandviç yapan ve satan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle sandoviççi, sandöviççi, sandüviççi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sandviççi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sandoviççi (Yanlış kullanım)

sandöviççi (Yanlış kullanım)

sandüviççi (Yanlış kullanım)

sandviççi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Barbaros Bulvarı üzerinde ufak bir sandviççide oturmuş konuşuyorlardı.” – Osman Aysu


Diğer Doğru Yazımlar

  • AkkorAkkor Işık saçacak bir aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Dua etmekDua etmek Tanrı'ya yalvarmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğa etmek, duva etmek şeklinde […]
  • Ağır AğırAğır Ağır Hiç acele etmeden, yavaş bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle ağırağır şeklinde […]
  • Hele heleHele hele Karşısındakini söylemeye isteklendirmek için kullanılan bir söz. Söylenen sözü pekiştirmek […]
  • Açık havaAçık hava Bahçe, park gibi yapı dışı olan yer, bulutsuz hava anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • TıpatıpTıpatıp Her yönden birbirine benzer biçimde, her bakımdan uygun, eksiksiz, tamamen, tastamam, […]

Yorum yapın