Sarfınazar

Saymama, dikkate almama, vazgeçme anlamına gelir. Bu kelime genellikle sarfı nazar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sarfınazar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sarfı nazar (Yanlış kullanım)

sarfınazar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O semt, uzaklığından sarfınazar güzel de değil.”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çizelge Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel, kadro, kademe, […]
  • Ballıbaba Ballıbabagillerden, beyaz çiçekli ve çok yıllık otsu bir […]
  • Lisanımünasip Karşısındakinin kolayca anlayabileceği dil ve üslup anlamına […]
  • Kararname Cumhurbaşkanının onayladığı hükûmet kararıdır. Ayrıca Bakanlar […]
  • Tragedya Trajedi anlamına gelen bu kelime hatalı yazılır. Türkçe […]
  • Lafügüzaf Boş söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle lafıgüzaf şeklinde […]

Yorum yapın