Sarı Çıyan

Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hay­van ve nesne adlarıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Sinsi hain sarışın kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle sarıçıyan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sarı çıyan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sarıçıyan (Yanlış kullanım)

sarı çıyan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

O sarı çıyanı eve almamı isteme benden.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kul olmak Aşırı derecede bağlanmak, boyun eğmek anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Merhale Derece, basamak, aşama, evre anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kırk sekiz 47 ve 49 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Kız kardeş Bir kimsenin bayan kardeşi, bacı, hemşire, şvester anlamına […]
  • Varlığa Var olma, evrende ya da düşüncede yer alma durumu, varoluş […]
  • Hele bak Şaşkınlık veya dikkati çekmek için söylenen bir söz anlamına […]

Yorum yapın