Sarıçiçek

Sarı renkli, ölmez çiçek anlamına gelir. Ayrıca birçok şehrimizin bu isimde ilçesi yada yerleşim merkezi mevcuttur. Kız ismi olarakta kullanılmaktadır. Bu kelime genellikle sarı çiçek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sarıçiçek  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sarı çiçek(Yanlış kullanım)

sarıçiçek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tokat’ın Sarıçiçek beldesine tayınım çıktı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Belgisiz zamir Belirsizlik zamiri anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Demek ki Yani anlamına gelir. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Kağıt Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, […]
  • Merhaba Karşılaşıldığında söylenilen bir selamlaşma sözüdür. Arapçadan […]
  • Ameliyathane Hastanelerde hastaların ameliyat edildiği özel […]
  • Hazır ol! Hazır ol! ünlemi esas duruşa geçilmesi için verilen komut […]

Yorum yapın