Şart koşmak

Şart koşmak deyimi önceden bir şarta bağlamak anlamına gelir. Deyimlerin genel yazım sorunu bitişik yazılmasıdır. Kelimelere göre ayrı yada bitişik yazılmalıdır. Bu deyimde ayrı yazılması gerekir. Bu kelime genellikle şartkoşmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şart koşmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şartkoşmak (Yanlış kullanım)

şart koşmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sarfiyat hususunda bir şart koşmuyorlar.” – Refik Halit Karay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Var Ol “sağ ol!”, “çok yaşa!” anlamında söylenir. Bu kelime genellikle […]
  • Azerbaycanlı Azerbaycan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse […]
  • Eşkenar Eşkenar kelimesi bir matematik terimidir. Bileşik & […]
  • Mahcup Utangaç, çekingen kişileri nitelemek için kullanılan mahcup […]
  • İzmirli İzmir ilinden olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Sukutuhayal Hayal kırıklığı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın