Satın alma

Kurum ve kuruluşlarda gereksinim duyulan malları almaya yetkili birim. 2. isim Satın almak işi; iştira, mübayaa. Satın alma; tüketicilerin yerine kendi ürün veya hizmetlerini üretmek yerine, bunları satın alarak kullanmaları sürecidir. Satın alma, kişilerin, kurumların veya diğer örgütlerin ürün veya hizmetleri satın alma eylemidir. Satın alma işlemi, birçok şey arasında, ürün ve hizmetleri hızlı bir şekilde alarak tüketicilerin süreçte zaman kaybetmeden satın alım yapmalarına izin vermektedir. Satın alma, tüm satın alma prosedürlerinin uygulanmasına, çeşitli politikaların dikkatle izlenmesine, uygun fiyatlandırma stratejilerinin seçilmesine ve satın alma prosedürlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için gereklidir. Satın alma, çoğu zaman kısa süre içerisinde büyük miktarda kaynak ve maliyetleri tasarruf etme imkanı sağlayan bir süreçtir. Bununla birlikte, satın alma işlemleri de çok dikkatli bir şekilde yönetilmelidir, çünkü kötü satın alma kararları, firmalar için önemli miktarda kayıplara neden olabilir. Bu kelime genellikle satınalma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı satın alma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

satınalma(Yanlış kullanım)

satın alma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


“Buradaki yasaların yabancıların ev satın almalarına mâni olup olmadığını bilmiyordu henüz.” – Nermi Uygur

Diğer Doğru Yazımlar

  • Spor Belli kurallara ve tekniklere uyularak yapılan, bedensel […]
  • Nüzul İnme anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle nuzul şeklinde […]
  • Zabıt tutmak Tutanak düzenlemek anlamına gelen zabıt tutmak kelimesi eski […]
  • Naip Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu […]
  • Hakkımüktesep Kazanılmış haktır. Bitişik yazılmalıdır. Bu kelime genellikle […]
  • Allah’a ısmarladık Ayrılanın kalan veya kalanlara söylediği bir iyi dilek sözü […]

Yorum yapın