Saygıdeğerlik

Saygıdeğer olma durumu; muhteremlik. Saygıdeğerlik, insanların birbirlerine gösterdikleri saygı ve saygınlık gibi nitelikleri ifade eden bir kavramdır. Genellikle bir kişiye veya kuruma, kendisine veya konumuna duyulan özenle ve takdirle yaklaşılan bir saygı şeklidir. Bu günlerde, kişilerin birbirlerini saygıyla karşılamalarının veya kurumun itibarının yükseltilmesi için kullanılan bir kavram olarak görülüyor. Kişiler arasında saygıdeğerlik, karşı tarafın kalitesini, cömertliğini, çalışkanlığını, veya bilgi ve beceriyi ön planda tutarak diğer insanlara yaklaşma şeklidir. Bu yaklaşım biçimi, insanlar arasındaki ilişkileri daha da güçlendirerek, aradaki güveni arttırır.

Pembe renginde olma. Bu kelime genellikle saygı değerlik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı saygıdeğerlik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

saygı değerlik(Yanlış kullanım)

saygıdeğerlik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Saygıdeğerlik aynı zamanda, herkesin hakları ve sorumlulukları gibi konularda eşit olarak kabul edilmesini sağlar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Harikuladelik Olağanüstülük anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Yüz aklığı İftihar edilecek, onurlanacak durum anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Ordu Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden […]
  • Kokoreç Kokoreç, kuzuların veya ineklerin bağırsaklarından elde edilen […]
  • Deyince (bir şey, söz) söylemek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Dakika Dakika, bir saatin diliminin altmışda biri için kullanılan […]

Yorum yapın