Sebze

Sebze, bir bitkinin meyvesi haricinde yenebilen kısımlarının tamamına denir. Sebze daha çok toplumsal bir terimdir. Bilimsel olarak bakıldığında meyve kabul edilen birçok bitki kısımları mutfaklarda sebze olarak kullanılır. Bitkilerin evriminde “şu bölge yenebilir, bu bölge yenemez” şeklinde bir ayrım bulunmamaktadır. Günlük hayatta sürekli kullandığımız bu isim sıkça yanlış kullanılmaktadır. Zebze şeklinde hatalı kullanıma maruz kalan kelimenin doğru yazımı sebze şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zebze (Yanlış kullanım)

sebze ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Akşama gelecek misafirlerime yemek yapabilmek için pazara gidip biraz sebze almam gerekiyor.

 


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çağ Atlamak Çağ atlamak deyimi büyük ilerleme sağlamak anlamına […]
  • Varoluş Bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu, özü değil var olduğu olgusu, […]
  • Proletarya Proleterlerin oluşturduğu sınıf, emekçi sınıfı demektir. […]
  • On paralık Değeri çok az veya değersiz, hiç anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Falan feşmekân Falan filan anlamına gelir. Bu kelime genellikle felan […]
  • Zahir Açık, belli, dış yüz, görünüş, kuşkusuz, elbette, […]

Yorum yapın