Segâh perdesi

Klasik Türk müziğinde orta sekizlinin yirmi ikinci perdesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle segah perdesi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı segâh perdesi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

segah perdesi(Yanlış kullanım)

segâh perdesi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Segâh perdesi, klasik müzik terimidir,


Diğer Doğru Yazımlar

  • Oldubitti Oldu bitti, bir işi, başkasına düşünme, karışma vb. olanağı […]
  • Espri Komik bir söz, nükte veya eğlenceli cümle anlamlarını […]
  • Güçlendirmeye Güç kazanmasını sağlamak, güçlü bir duruma getirmek anlamına […]
  • Yok olmak Varlığı sona ermek, ortalıktan kalkmak, yitip gitmek anlamına […]
  • Vites Vites, motorlu taşıtlarda bulunan ve motorun devir sayısını […]
  • Her hâlükârda Her hâlükârda; her koşulda, kesinlikle anlamında kullanılmakta […]

Yorum yapın