Şehadet

Tanıklık etmek, huzurda olmak, hazır bulunmak, idrak etmek, haber vermek, muttali olmak ve bilmekBu kelime ek aldığında genellikle şahadet şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı şehadet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şahadet (Yanlış kullanım)

şehadet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dünya karşısında Türk’ün kendi kendisi için yapacağı şehadet daha adamakıllı yapılmamıştır.” – A. Ş


Diğer Doğru Yazımlar

  • Letaif-i Rivayat Söylenegelen güzel öyküler anlamına gelir. Bir eser olarak […]
  • Katsayı Katsayı; matematik terimi. Emsal, değişmeyen sayı anlamlarında […]
  • Aşağılamak Birine karşı küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, birini […]
  • Bahseder misiniz? (bir şeyden) konuşmak, (bir şeyin) sözünü etmek anlamına gelir. […]
  • Konjonktür Geçerli durum. Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç […]
  • Rast Gelmek Hiç ummadığı, düşünmediği halde karşılaşmak anlamına gelir. […]

Yorum yapın