Sekizer sekizer

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb. Yazılırken arada boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle sekizersekizer  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sekizer sekizer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sekizersekizer (Yanlış kullanım)

sekizer sekizer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Öğrencileri sekizer sekizer ayırıp sıraya dizmemi istedi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hak etmedi Bir emek karşılığı olarak alacağı bulunmak, hak kazanmak […]
  • Kuzeydoğu Kuzey ile doğu arasında yer alan, her ikisine eşit uzaklıkta […]
  • Barışsever Barışı seven, barışçı, barışçıl, sulhçu, sulhsever, sulhperver […]
  • Altyapısal Altyapı ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle alt […]
  • Tamtakır Tamtakır kelimesi içinde gerekli hiçbir şey kalmamak anlamında […]
  • Primadonna Başoyuncu anlamına gelir. Bu kelime genellikle prima […]

Yorum yapın