Sekülarizm

Toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki hareketlere verilen isimdir. Bu kelime ek aldığında genellikle sekülerizm şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sekülarizm şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sekülerizm (Yanlış kullanım)

sekülarizm ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hiç şüphesiz sekülarizmle modernizm, karmaşık da olsa sıkı bir ilişki içerisindedir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zır zır Zırzır kelimesi bıktırıcı ve sürekli bir ses çıkararak anlamına […]
  • TÜYAP’tan Kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi […]
  • Alışılagelme Alışılagelmek işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle alışıla […]
  • Belediyesi Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle […]
  • Arapça’nın Arapça dilinin anlamına gelir. Kesme işaretiyle ayrılır. […]
  • Merak etmek Anlamak veya öğrenmek istemek, kaygılanmak anlamına […]

Yorum yapın