Selamünaleyküm kör kadı

Aşırı tok sözlü kişiler için uyarma yollu söylenen bir sözdür. Bu kelime genellikle selamün aleyküm kör kadı, selamünaleyküm körkadı, selamünaleyküm körkadı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı selamünaleyküm kör kadı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

selamün aleyküm körkadı (Yanlış kullanım)

selamün aleyküm kör kadı (Yanlış kullanım)

selamünaleyküm körkadı (Yanlış kullanım)

selamünaleyküm kör kadı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yalnız, dediğim gibi, çocukken, kendisine, “haksızlığa katlanmak” temrinleri yaptırılmamış olacak ki, havsalası bir türlü haksızlığı almıyordu. Bu fena terbiyeden âsî bir şair çıktı.

Ona bazan:

-“Her cereyanın önünde bir hayır! edatısın!” diyor,

bazan da yüzüne karşı söyleniyordum:

-“Bütün hayatın, Selamunaleyküm kör kadı!”

-“Gördüğümü söylemeyeyim mi?”

-“Tabiî ki söyleme… Kadı’nın sol gözü körse sağ tarafından bak ve sağlam gözünü gör!”

-“İki gözü de körse?”

-“O zaman da önüne bak!”

Fakat bu dimdik alın, önüne bakacak kadar da eğilemiyordu. (Mehmet Akif Ersoy – Safahat)


Diğer Doğru Yazımlar

  • Öleyazma Öleyazmak işi veya durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ünsüz türemesi Kelime içine veya başına bir ünsüzün eklenmesi anlamına […]
  • İtibarıyla –den başlayarak, –den başlamak üzere, –den sayılmak […]
  • Şefkat Sevecenlik, sevecen olma durumudur. Arapçadan dilimize geçen […]
  • Küçükken Küçükken kelimesi yaş olarak henüz büyümemiş, çocuk yaşlar […]
  • Cilvekâr Cilveli anlamına gelir. Bu kelime genellikle cilvekar şeklinde […]

Yorum yapın