Sende

Kullanıldığı cümleye göre ayrı ya da bitişik yazılır. Mesela “Benim tokam sende mi?” sorusunu ele alırsak bitişik yazılmalıdır. Bu cümleye istinaden bu kelimede genellikle -de eki; hal eki olarak kullanıldığında, dahi anlamındaki kullanımıyla karıştırılarak sen de şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı (hal eki) sende  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sen de  (Yanlış kullanım)

sende  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sende kalan eşyalarımı gönderebilir misin?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Keyfiyet Nitelik, durum anlamına gelir. Bu kelime genellikle keyfiyyet […]
  • Nazar duası Nazar belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya […]
  • Her an Bilinen bütün zamanlar anlamına gelir. “her” sözcüğü bir […]
  • Göz ardı Gereken önemi vermemek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bakanlar Kurulu Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle […]
  • Bilmem ki Olaya ait bir bilgi sahibi olmadığını söylemenin kısa yoludur. […]

Yorum yapın