Senli benli

Aşırı derecede samimi anlamına gelen bu ikileme, mecaz anlamıyla aşırı ölçüde samimi olarak, teklifsiz bir biçimde anlamında da kullanılmaktadır. Bu ikileme ayrı yazılmalıdır. Bu kelime genellikle senlibenli şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı senli benli şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

senlibenli (Yanlış kullanım)

senli benli ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Senli benli davranışlarıyla, Turhan’ın derlenip toparlanmak, ölçülü olmak için gösterdiği çabayı hiçe indiriyordu.” – Necati Cumalı

“Mal müdürü, vergi kâtibi, evkaf memuru gibi her zaman işinin düşeceği nüfuzlu adamlarla senli benli konuşur, odalarına uğradıkça başköşede ikram görürdü.” – Refik Halit Karay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kadirbilir Değerbilir anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle kadir bilir […]
  • Öz eleştiri Kişinin kendi düşünce, davranış ve eylemlerini nesnel […]
  • Eli sopalı Türk Dil Kurumuna göre ayrı yazılması gereken bir kelime […]
  • Muhtar Köy ve mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için […]
  • Komiser Güvenlik örgütünün meslek aşamalarında üçüncü dereceye gelmiş […]
  • Yeni Zelanda Güney Büyük Okyanus'ta bulunan iki büyük ve birçok küçük adadan […]

Yorum yapın