Ses uyumu

Türkçede ünlü ve ünsüz uyumlarının ortak adı anlamına gelir. Dilbilgisi terimi olan bu kelime genellikle sesuyumu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Ayrı yazılması gereken bu birleşik kelimenin ayrı yazılması gerekir. Doğru kullanımı ses uyumu  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sesuyumu (Yanlış kullanım)

ses uyumu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Büyük ünlü uyumu sözcüklerin ayırt edilmesinde kullanılan ses uyumlarından birisidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Vasiyetname Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge, vasiyet anlamına […]
  • Divan edebiyatı Divan Edebiyatı XIII-XIX. yüzyıllar arasında dil, konu, işleniş […]
  • Açıkça Anlaşılmaz, gizli saklı bir yönü kalmaksızın, açık açık […]
  • Ta ki Yeter ki, sonunda anlamına gelir. Bu kelime genellikle taki […]
  • Ahüzar Âh çekip inleme anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Rahatlamak Üzüntü, sıkıntı, kaygı, tedirginlik, rahatsızlık veren bir […]

Yorum yapın