Şifahi

Sözlü, tahrirî karşıtı anlamına gelir. Bu kelime genellikle şifai şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şifahi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şifai(Yanlış kullanım)

şifahi✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hilmi Bey’in bir âdeti de kira arabasına bindiği zaman arabacı ile şifahi bir mukavele akdetmesiydi.” – Samiha Ayverdi


Diğer Doğru Yazımlar

  • Fötr Şapka, çanta, çiçek ve başka süs eşyası yapmak için kullanılan […]
  • Bekar Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini […]
  • Küçük parmak Serçe parmak anlamına gelir. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, […]
  • Gayrimüslim Osmanlı döneminde Müslüman olmayan vatandaşlara gayrimüslim […]
  • İmkânsız Olma ihtimali bulunmayan, olanaksız anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Toplu iğne Başında küçük bir toparlak bulunan iğne anlamına […]

Yorum yapın