Şiir

Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk anlamına gelen şiir bazende mecazi anlamda kullanılır. Mecazi anlamı düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şeydir. Bu kelime genellikle şiğir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şiir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şiğir (Yanlış kullanım)

şiir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler.” – Abdülhak Şinasi Hisar


Diğer Doğru Yazımlar

  • İnisiyatif İnisiyatif, karar verme yetkisini kullanan ya da kullanmasını […]
  • El vermek Tarikatlarda mürşit, bir müride, başkalarına yol gösterme izni […]
  • Tekdüze Hep aynı biçimde sürüp giden, aynı biçimde yinelenerek, […]
  • Karagözcü Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalci, hayalî, hayalbaz. Karagöz […]
  • Dışa vurum Ruhsal olayların belli işaret veya tasvirlerle yansıtılması, […]
  • Îtibaren –den başlayarak, –den beri, –den sonra, –den öte anlamlarına […]

Yorum yapın