Sık sık

Az aralıklarla anlamına gelen sık sık ikilemesi, arası çok geçmeden, az aralıkla, sık olarak, sıkça anlamlarında da kullanılmaktadır. İkilemelerde olduğu gibi bitişik yada ayrı yazılması konusunda kafa karışıklığı olabilir. TDK’ye göre bu kelimenin ayrı yazılması gerekiyor. Dilimizde bu kelime genellikle sıksık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sık sık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sıksık (Yanlış kullanım)

sık sık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sahilde sık sık küçük köyler veya büyücek kasabalar birbirini kovalıyor.” – Falih Rıfkı Atay

“Zaten bünyesi pek sağlam değildi, sık sık hastalanıyordu.” – Ahmet Ümit


Diğer Doğru Yazımlar

  • Rica Etmek Rica etmek, birinden dilemek, dilek, dileyiş anlamına gelir. Bu […]
  • Bilahare Sonra, sonradan, daha sonra, sonraları anlamına gelir. Bu […]
  • Stil Üslup, biçem anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Çabukça Çabucak anlamına gelir. Bu kelime genellikle çabukca şeklinde […]
  • Tahammül Tahammül kelimesi nesnenin, güçlü, zorlayıcı dış etkenlere […]
  • Hüsnükuruntu Herhangi bir durumu safça kendinden yana iyiye yorma anlamına […]

Yorum yapın