Silahşor

İyi silah kullanan, silahı olan kimse, savaşçı anlamına gelir. Farsçadan dilimize geçen bu sözcük sıklıkla yanlış yazılır. Silahşör  gibi hatalı kullanımlara maruz kalan kelimenin doğru yazımı silahşor şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı: 

silahşör (Yanlış kullanım)

silahşor ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Üç silahşorler filmini izlemeyi çok istiyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İlam Bildirme, anlatma. Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme […]
  • Yardımsever Hayırsever anlamına gelir. Bu kelime genellikle yardım […]
  • Özlem Özlem kelimesi bir addır. Özleme, bir kimseyi ya da şeyi bir […]
  • Fiilimsi Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, […]
  • Baş karakter Sinema yada tiyatroda senaryonun üzerine yazıldığı kişi baş […]
  • Mahvetmek Ortadan kaldırmak, yıkıp yok etmek anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın