Silercesine

“-casına/-cesine” kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe “gibi” anlamı katar. “Siler-cesine” kelimesindeki “-er” ve “seviyormuş-çasına” kelimesindeki “-mış” ekleri, sıfat-fiil ekidir.  Sonuç olarak “-casına” eki hem isme hem fiile eklenmez. İsimlere ve fiilimsilere eklenir. Silercesine kelimesi siler gibi anlamına gelir. Bu kelime genellikle siler cesine şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı silercesine şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

siler cesine (Yanlış kullanım)

silercesine ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Masayı silercesine yaptı ve mutfaktan çıktı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Başsavcı En üst düzeydeki savcı anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş […]
  • Abıhayat Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağladığına inanılan […]
  • Küçük parmak Serçe parmak anlamına gelir. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, […]
  • Hırgür Geçimsizlik, kavga anlamına gelir. Bu kelime genellikle hır […]
  • Cankurtaran Hasta veya yaralı taşımaya uygun hazırlanmış özel araç, […]
  • Bu yüzden Bu yüzden, kelimesi belirteçtir. Bu nedenle, bunun için, bundan […]

Yorum yapın