Sinema

İçinde, izleyici topluluklarına film gösterilen salonu bulunan, bu iş için özel olarak yapılmış yapı anlamına gelir. Bu kelime genellikle sinama şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sinema şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sinama (Yanlış kullanım)

sinema ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bugün bir sinemaya gidelim”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dükkân Çarşıda ya da bir sokak içinde bulunan ve perakende satış […]
  • Hafta sonu Haftanın son günleri, cumartesi ve pazar anlamına […]
  • Öz eleştiri Kişinin kendi düşünce, davranış ve eylemlerini nesnel […]
  • Türk milleti Millet; bir soy, bir inanç, bir gelenek tabanı olan topluluk […]
  • Stat Stadyum anlamına gelir. Bu kelime genellikle stad şeklinde […]
  • Eş sesli Eş sesli; söylenişleri aynı, anlamları farklı olan kelimeler, […]

Yorum yapın