Sinonim

Eş anlamlı. Aynı kategoride kullanılan aynı taksonu ifade eden iki ya da daha fazla sayıdaki bilimsel isim. Moleküler biyolojide aynı amino asidi kollayan iki ya da daha fazla kodon anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle sınonim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sinonim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sınonim (Yanlış kullanım)

sinonim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sinonim kelimeler hakkında detaylı araştırma yapmam isteniyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Terk etmek Bir kişiden veya mekandan ayrılma durumunda kullanılan terk […]
  • Gayrisafi Karışık, katışık olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • TBMM’ye Boyut, boyutlar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye […]
  • Bijon Motorlu taşıtlarda jantın şafta sabitlenmesi için kullanılan […]
  • Aferin Aferin, halk arasında sıkça kullanılan fakat çoğunlukla yanlış […]
  • Yara bere Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan […]

Yorum yapın