Şıpsevdi

Görür görmez seven, âşık olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle şıp sevdi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şıpsevdi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şıp sevdi (Yanlış kullanım)

şıpsevdi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O şıpsevdinin biridir, herkese âşık olur.”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dans Etmek Belirli bir müziğe uyarak, estetik değer taşıyan vücut […]
  • İltimas Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma, […]
  • Sürücü Motorlu bir kara taşıtını kullanan kimse, hayvan, at arabası […]
  • Seda Ses anlamına gelir. Bu kelime genellikle sada şeklinde yanlış […]
  • Çırılçıplak Üzerinde hiçbir giysi, hiçbir örtü, hiçbir şey bulunmayan, […]
  • Aşağılamak Birine karşı küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, birini […]

Yorum yapın