Şırnak

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biridir. Özel isim olduğu için büyük harfle yazılmalıdır ve aldığı yapım eki ayrı yazılmamalıdır. Bu kelime genellikle şırnak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Şırnak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şırnak(Yanlış kullanım)

Şırnak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Askerliğini Şırnak ilinde yaptığını ve o şehri sevdiğini anlattı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tedahül Birbirinin içine girme, ödemede gecikme, yığılıp kalma, birikme […]
  • Sporcu Sporla uğraşan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Dublörlük Dublörün yaptığı iş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Geçmez Akçe -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]
  • Kâbus Karabasan. Acı, sıkıntı, korku veren olay anlamına gelir. Bu […]
  • Teşvik İsteklendirme, özendirme, bir kimseyi kötü bir iş yapması için […]

Yorum yapın