Şırnaklılık

Şırnaklı olma durumu anlamına gelir. Özel isim olduğu için büyük harfle yazılmalıdır ve aldığı yapım eki ayrı yazılmamalıdır. Bu kelime genellikle şırnaklılık, şırnak’lılık, Şırnaklı’lık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şırnaklılık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şırnaklılık(Yanlış kullanım)

şırnak’lılık(Yanlış kullanım)

Şırnaklı’lık(Yanlış kullanım)

şırnaklılık✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Şırnaklılık onun için gurur kaynağı idi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Niğde Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden […]
  • Enflasyonist Enflasyonla ilgili, enflasyona dayanan, enflasyona bağlı […]
  • Çıktı Bir fabrikanın ürettiği paraya çevrilebilir ürün, bir üretim […]
  • Divan edebiyatı Divan Edebiyatı XIII-XIX. yüzyıllar arasında dil, konu, işleniş […]
  • Mukaddime Ön söz. Bir olayın başlangıcı anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Arkadaşım Birbirini yakından tanıyan ve birbirine karşı sevgi, dostluk ve […]

Yorum yapın