Soğuk mu soğuk

“mi” soru edatı, soru anlamı dışında farklı anlam ve görevlerde de kullanılabilir. “mi” soru edatı sözcüğün anlamını pekiştirmek (güçlendirmek) amacıyla yinelenen sözcüklerin arasında kullanılır.
“mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen sözcüğün son hecesindeki ünlüye uyarak “mı, mi, mu, mü” biçimlerini alır. Bu kelime genellikle soğukmu soğuk şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı soğuk mu soğuk şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

soğukmu soğuk (Yanlış kullanım)

soğuk mu soğuk ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Soğuk mu soğuk bir gecede yollara düştük.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tabii Tabii, olağan düzene, sağduyuya, mantığa uygun olan anlamına […]
  • Badem Gülgillerden, anayurdu Anadolu olan, bütün Akdeniz kıyılarında […]
  • Kanaat etmek Yetinmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanağat etmek, […]
  • Hoşça kalmak Bir yere giderken kalanlara söylenen veda sözüdür. İyilikle […]
  • Yüz yüze bakmak Arada hatır gönül meselesi olduğu için karşılıklı ilişkiyi […]
  • İndeks Dizin, bir gelişimi gösteren nicelikler ya da değerler […]

Yorum yapın