Sol bek

Futbolda savunmanın sağ ve sol tarafında görev yapan oyunculara sağ bek ve sol bek denir. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle solbek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sol bek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

solbek (Yanlış kullanım)

sol bek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sol bekten gelen orta sayesinde gol attık.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Alt alta üst üste Birbirleriyle itişir kakışır durumda anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Hafta sonu Haftanın son günleri, cumartesi ve pazar anlamına […]
  • Layığını bulmak Dengini, kendisine uygun olanı, yaraşanı, eşini bulmak anlamına […]
  • Duacı Tanrı'ya yalvaran kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Darülaceze Osmanlı döneminde bakıma muhtaç, aciz, zayıf ve yaşlı […]
  • Parlamenter Milletvekili. Parlamentoya dayanan, parlamento ile ilgili […]

Yorum yapın